IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Bibler i skolen er i strid med Opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet (Udir) mener det kan være i strid med opplæringsloven å dele ut bibler ved norske skoler og ber kommunene stanse praksisen. Utdanningsdirektoratet (Udir) mener

NLA skal utdanne prester

I februar ga NOKUT grønt lys til NLA for å etablere profesjonsutdanning i teologi. Imidlertid måtte NLA først søke Kunnskapsdepartementet om retten til å tildele