Dopinganklager mot fire travtrenere

Travselskapet reiser påtale om brudd på dopingreglementet

Publisert Sist oppdatert

I kampen mot doping i travmiljøet har Det Norske Travselskap (DNT) besluttet å reise påtale mot fire travtrenere for brudd på dopingreglene. De fire er Jomar Blekkan, Kristian Malmin, Tom Erga og Rune Wiig. Å reise påtale betyr at disse fire en anklaget og at det vil falle en dom i saken senere.

I møter den 28.november og 5.desember er det besluttet å reise påtale i følgende saker:

Sak 1: Påtalekomitéen har besluttet å reise påtale mot ansvarlig trener Jomar Blekkan for uaktsom overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) i). Regelbruddet omfatter feilaktig føring av helsekortene til 10 hester som Blekkan på tidspunktet var ansvarlig trener for, jf. Antidopingreglementets § 5 (1).

Sak 2: Påtalekomitéen har med henvisning til det objektive treneransvaret besluttet å reise påtale mot ansvarlig trener Kristian Malmin for overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) b), jf. § 9 (1). Regelbruddet omfatter den positive dopingprøven som hesten Miss America avla for stoffet 3-OH- mepivacakain (metabolitt av mepivakain) etter et løp på Momarken travbane 23.januar 2022.

Sak 3:P åtalekomitéen har besluttet å reise påtale mot ansvarlig trener Tom Erga for uaktsom overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) d), samt Løpsreglementets § 4-10 (1). Regelbruddene omfatter følgende:

  • Bruk av forbudte metoder ved påføring av substanser på hestens bein med det formål å øke blodsirkulasjon i hud og underliggende vev, og der behandlingen har medført skader i hud (såkalt blistring), jf. DNTs Forbuds- og karenstidsliste, del A (forbudslisten), avsnitt 3, 6.kulepunkt.
  • Deltakelse i travløp med hest i travløp som ikke var i konkurransemessig skikk grunnet en sårskade.

Sak 4:Påtalekomitéen har besluttet å reise påtale mot ansvarlig trener Rune Wiig for grov uaktsom overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) b). Regelbruddet omfatter den positive dopingprøven som hesten Royal Power avla for stoffet betametason (kortison) etter et løp på Forus travbane 23.mai 2022.

Powered by Labrador CMS