IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

GAMLESTØLEN 1 2

40-60 åringene kjøpte flest hytter

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

61 prosent av folk som kjøpte hytte i 2020 var i aldersgruppen 40-60 år. Salget av fjellhytter økte mest med gjennomsnittelig nypris på 4,1 millioner. Norges dyreste hytter finner du i Øyer Kommune(Hafjell) og Hemsdal mens det største hytteslaget finner du i Trysil og Hol Kommune.

SSB (Statistisk sentralbyrå) har laget interessante statistikker for hyttefolket som har fortsatt å kjøpe fritidseiendommer i Norge. Mens gjennomsnittsprisen for en ny hytte er på 4,1 millioner kroner, er den nesten dobbelt så lav for brukte hytter. Den er på 2,1 millioner. Mer enn ti prosent av det totale salget er nye hytter.

I Øyer kommune var gjennomsnittsprisen på hytter omlag 4,5 millioner. Nybygde hytter i denne kommunen beløp seg til gjennomsnittelig 5,3 millioner. I Hemsedal var forskjellen mellom nye og brukte hytter større; nye hytter kostet i snitt 5,3 millioner, mens brukte gikk for en snittpris på 3,2 millioner kroner.

I Trysil i Innlandet og Hol i Hallingdal ble det solgt henholdsvis 476 og 322 hytter i 2020. Disse to kommunene er nummer to og tre på lista over kommuner med flest hytter i alt. Bare Ringsaker har flere.

61 prosent av hyttene ble kjøpt av personer mellom 40 og 60 år. Personer i 30-årene utgjorde 18 prosent av nye hytteeiere i 2020, mens bare 3 prosent av hyttene ble kjøpt av personer under 30 år. De yngre kjøpte også vesentlig rimeligere hytter enn de eldre kjøperne. Hyttekjøperne i 50-årene kjøpte de dyreste hyttene.

Færre kvinner enn menn kjøpte hytte. Når vi teller med inntil to kjøpere per hyttesalg var fordelingen mellom kjønnene 48 prosent kvinner og 52 prosent menn. Nesten halvparten av hyttene ble kjøpt av ektefeller i sammen.

Det ble solgt 3335 hyttetomter i 2020, en økning på 10 prosent fra året før. Fjellhyttekommunene Flå, Gausdal og Oppdal topper lista over antall hyttetomter med i underkant av 100 tomter hver i fritt salg. På landsbasis var medianprisen for en hyttetomt i fritt salg 570000 kroner. Sjøhyttekommunene med høyest medianpris for en hyttetomt var Asker og Risør med henholdsvis 1,8 og 1,6 millioner kroner. For fjellhyttekommunene var det Øyer og Bykle som hadde den høyeste medianprisen med 1,6 millioner.