IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Horse ride on the beach
Forsikringsselskapet Agria deler ut nesten to millioner til forskning på hest i 2021.

Agria deler ut neste to millioner til forskning på hest

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Agria bidrar årlig til Stiftelsen Hästforskning, som finansierer flere viktige prosjekter innen forskning på hest. For 2021 har syv nye forskningsprosjekter fått tilskudd, blant dem tre norske. 

Siden 1938 har Agria Dyreforsikring støttet viktig forskning. Hvert år setter vi av en del av premieinntektene i alle land som deles ut gjennom Stiftelsen Hästforskning samt Agria og SKKs Forskningsfond. Stiftelsen Hästforskning har valgt ut syv forskningsprosjekter med oppstart i 2021 som Agria støtter med litt i overkant av 1,9 millioner kroner. 

Viktige og dagsaktuelle prosjekter

Av de syv prosjektene er fire av dem svenske og tre av dem et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige. Fem av prosjektene er innen veterinærmedisin, husdyrsvitenskap samt teknologi og naturvitenskap. To av disse tar for seg parasitter; utvikling av en vaksine og nye metoder for kontroll og overvåkning av resistente parasitter. De tre andre prosjektene handler om ny diagnostisering av virusinfeksjoner, tøyle- og tømmetrykk hos travhester og “wobbler-syndrom” hos unge hester.

De to andre prosjektene er innen samfunnsvitenskap og humaniora, og tar for seg hvordan hestenæringens sosioøkonomiske betydning kan beskrives og forstås. Det andre prosjektet handler om pedagogikk og opplæring hos ridelærere.

– Jeg er veldig glad for at vi sammen med kundene våre kan bidra til viktig vitenskap, kunnskap og forståelse om hestene våre. Årets prosjekter kommer til å ha stor betydning i begge landene i fremtiden, sier Marianne Broholm Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring.

Prosjekter for 2021

  • Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati (”wobbler”) på unge hester (Kristin Olstad, NMBU og Bjornar Ytrehus, SLU).
  • Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomström, SLU).
  • Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU).
  • Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (Elke Hartmann, SLU).
  • Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU).
  • Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna og Grete Stokstad, NIBIO).
  • Ryttarkänsla i praktiken – hur man undervisar ryttare (Anna Byström, SLU og Sigrid Lykkjen, NMBU).

Les mer om prosjektene hos Stiftelsen Hästforskning.