Dårlig stallmiljø er farlig for både hest og menneske.
Dårlig stallmiljø er farlig for både hest og menneske.

Dårlig stallmiljø gir sykdom til både hest og menneske

Publisert

Et dårlig stallmiljø kan forårsake sykdommer i luftveiene hos både hestene og menneskene som oppholder seg der. Spesielt om vinteren kan det være vanskelig å ha riktig luftfuktighet, temperatur og lave partikkelverdier i stalluften.

Dette studiet viser at dårlig miljø kan gi problemer hos hestene og at det hjelper å forbedre ventilasjonen.
Lena Elfman og Robert Wålinder ved Uppsala universitet i Sverige, sammen med John Pringle og Miia Riihimäki ved SLU, undersøkte hester som stod oppstallet i to ulike staller i Sverige under 2007 - 2008.

Den ene stallen var en traverstall og mange av hestene som deltok i studiet ble flyttet fra stallen før studiet var ferdig. Derfor var det vanskelig å trekke noen konklusjoner om effekten av forbedret ventilasjon for travhestene. Den andre stallen var en rideskole. Også ansatte fra en annen traverstall ble undersøkt i et tidligere pilotstudie

Det viktigste for et bra stallmiljø er et bra klima innendørs med tilstrekkelig luftveksling som transporterer bort støv, ammoniakk, kulldioksid og allergener samt holder fukt og temperatur innen intervaller som minimerer veksten av mikroorganismer.

Den største effekten etter installasjonen av mekanisk ventilasjon i studiet var at kulldioksidinnholdet i stalluften minsket, men også at mengden fine partikler (støv), allergener og ammoniakk sank. Hestene fikk også bedre helse i lungene.

Man så at mengden slim i luftstrupen og andre tegn på betennelse hos hestene minsket når stallmiljøet ble bedre. Generelt kan man si at det kliniske studiet viste en forbedring i luftveiene hos både mennesker og hester etter installasjonen av mekanisk ventilasjon i stallen.

Tekst/foto: Agria.no

Powered by Labrador CMS