IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

gray horse, mobile trailer, glowing garland
Dette er ikke akkurat anbefalt hestehenger. Her gir vi deg noen gode tips dersom du skal frakte hest med henger eller bil.

Frakte hest med bil eller henger? Her er huskelista

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Her ser du hva du må huske på i forkant og underveis ved transportering av hest ved bruk av henger eller hestebil.

Det finnes både EU-krav og nasjonale krav til transport av hest. De nasjonale kravene fra Mattilsynet deles inn etter såkalt ikke-næringsmessig transport og næringsmessig transport. I denne artikkelen tar vi for oss de generelle kravene.

Selve transportmiddelet 

Først og fremst skal transportmiddelet ha tak og sidevegger, som skal beskytte mot vær og temperatur. Hvis det er flere hester som transporteres i samme rom må det være stabile skillevegger mellom hver hest. Hver hest skal ha plass nok i lengden til å stå i naturlig stilling uten å treffe bakveggen. Bredden skal være god nok til at hesten kan stå stødig, og det skal være minst 20 centimeter med luft over hodet når hesten står oppreist i naturlig stilling. Føll og unge hester skal kunne legge seg ned.

Det skal være glatte og vaskbare overflater som muliggjør rengjøring og desinfisering. Samtidig skal gulvet være sklisikkert, og du er pålagt å bruke strø på gulvet. Videre må transportmiddelet ha god ventilasjon, være rømningssikker, solid og ha tilstrekkelig med lys innvendig. 

Husk at hengeren skal godkjennes hos Statens vegvesen hvert tredje år.

I forkant av turen

Det kan være lurt å bruke transportbeskyttere på beina til hesten, alternativt bandasje. Dette vil virke beskyttende mot høvene underveis. Hvis det er kaldt ute er det også lurt å bruke et tilpasset dekken. 

Bruk alltid lærgrime. Andre typer grimer lar seg ikke like lett “slite av” hvis uhellet skulle skje. Dessuten kan de gi alvorlige brannskader hvis hesten drar til hardt.

Husk å kontrollere alle koblinger, ledninger og vaiere før dere legger ut på veien. Sjekk også at baklemmen og sidedøren er ordentlig lukket og at draget på hengeren sitter skikkelig. Vi har alle hørt skrekkhistorier der hengeren faller av i fart, noe som kan få fatale konsekvenser. Kontroller også at alle lys fungerer. 

Underveis på turen

Hvis turen er på under 30 timer skal du stoppe og gi hesten kaldt vann og fôr minimum hver åttende time. Pausen skal vare minst én time, og helst et stopp hvor hesten får beveget seg. Hvis reisen varer mer enn 30 timer skal hesten ha 8 timers sammenhengende hvilepause et annet sted enn i selve hengeren/hestebilen. Det finnes flere spesifiserte krav til reiser over 30 timer, blant annet at hesten skal ha tilgang på fôr og vann hele turen. Les mer hos Mattilsynet.

Husk å stoppe annenhver time for å se til at hesten har det bra hvis det er varmt ute – og du ikke har en temperaturmåler, uansett lengde på turen.

Glem heller ikke å kjøre mykt og pent, og vær varsom over fartdumper!

Andre huskeregler

  • Ikke bind hesten i bommen, derimot i ringen på veggen foran. Husk å ikke binde hesten før bommen bak er lukket.
  • Hvis det er varmt ute må du kontrollere hesten og gi den tilstrekkelig med kaldt vann.
  • Gjør ofte rent og løft gummimatten slik at gulvet tørker skikkelig.
  • Husk å kontrollere tillatt vekt og ikke overskrid hestetransportens vognkort. 
  • Ikke glem hestens pass og utførselspapirer hvis dere skal utenlands!

Tekst: Agria