IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Friesian horses in the snow
Det krever mye tilrettelegging hvis du har hesten din på utegang om vinteren, blant annet at hestenb kan gå under tak.

Hest på utegang om vinteren krever god tilrettelegging

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hester på utegang skal ha tilgang til et leskur hvor de kan hvile seg og søke ly for vær og vind. Se hvordan du tilrettelegger utemiljøet her!

I henhold til lov om dyrevelferd må dyr ha adgang til et egnet og trygt tilholdsrom utenom normal beiteperiode. Ifølge forskrift om velferd for hest skal leskuret ha tak og minst tre vindtette vegger. Gulvet må dekkes med materiale som holder underlaget tørt. Før man setter i gang byggingen bør man også ha tatt forbehold om vindretningen.

Størrelse på et leskur

Et leskur skal ha minst tre tette vegger og et tak. Den kan med fordel ha en åpen langside som bør vende bort fra fremherskende vindretning. Hvis leskuret skal romme flere hester er det lurt å ha to innganger slik at en dominerende hest ikke kan sperre veien inn eller ut for de andre hestene. Les mer om kravene til et leskur hos Lovdata her.

Fôringsplassen

Når man lager fôringsplasser er det viktig å huske på hester ønsker å holde avstand til hverandre når de spiser. Ute i det fri er denne avstanden alt fra 1,5 meter til 6 meter. Avstanden mellom fôringsplassene i en løs hekkeplass for unghester kan være 1,2 meter, men som hesteeier er det viktig å sikre at alle hester i flokken har tilgang til fôret.

Underlaget

Gulvet i et leskur skal være så jevn som overhodet mulig, i tillegg til sklisikkert. Det vanligste er å fylle leskuret med halm, spon eller annet materiale som holder underlaget tørt. Liggeplassen må være drenert slik at vann ikke renner inn fra områdene rundt. Det skal ikke være gjørmete underlag i et leskur.

Tekst: Agria