IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Puppy
Nå vil Mattilsynet ha forskrifter for avl av hund

Endelig: Mattilsynet foreslår forskrift om avl av hund

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hvis det går som Mattilsynet ønsker, skal det ikke lengre være fritt fram for avl av hund. Avhengig av hvilke rase og ikke minst hvor mange kull man har i løpet av et år, vil avlen bli mye mer regulert. Her er forskriftens forslag:

Mattilsynet utvikler en forskrift om avl av hund. Dette skjer på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Forskriften skal fremme sunn avl og god velferd for hunder og hjemles i dyrevelferdsloven § 25. Avl av hund er ikke forskriftsregulert fra før.

Vi vurderer å foreslå at forskriften skal inneholde:

Generelle krav

 • sykdommer, egenskaper og andre omstendigheter som gjør at hunder ikke kan brukes i avl
 • forebygging av uønsket og ulovlig avl
 • kompetansen til alle som avler hunder
 • aldersgrenser for tisper, antall kull per tispe og hviletid mellom kullene
 • levemiljø for og stell av tisper og valper
 • lengden på valpenes tid sammen med mora

Tilleggskrav for oppdrettere (personer som avler i stort omfang)

 • melding til Mattilsynet
 • tilleggskompetanse
 • skriftlig avls- og velferdsplan
 • avlsdokumentasjon
 • deltakelse i avlsprogram for oppdrettere

Krav til avlsorganisasjoner og raseklubber

 • etablering og drift av avlsprogram for oppdrettere
 • avlsprogrammenes krav til oppdretterne
 • sanksjoner mot oppdrettere som bryter avlsprogrammet

Krav til veterinærer

 • rolle og bidrag i avlsprogrammene
 • ansvar i forbindelse med inseminering

Det er fortsatt en stund til forskiften kan tre i kraft. Den er nå på vei til Landbruksdepartementet(LMD) for å få tillatelse til at den skal ut på høring. Når det er gjort – og høringssvarene har blitt hørt, vil LMD bestemme den endelige forskriften hvorpå den går til Stortinget for endelig fastsettelse. Dette kan ta opp mot to år før forskriften trer i kraft.