IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Skjermbilde-2021-09-01-kl.-21.40.06

Hundeiere og NOAH jubler: Endelig ny hundelov på gang hvor dyrenes stemme teller

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Regjeringen har kommet med nytt forslag til hundelov som tar hensyn også til hundene. De som jubler mest over forslaget er NOAH, en lov dyrevernsorganisasjonen har kjempoet for i mange år. Dette skrev de på SOME da lovforslaget ble kjent.

“NOAH har kjempet i 20 år for en hundelov som tar hensyn til hundene! Endelig har våre innspill gitt resultater: Regjeringen publiserte i dag forslag til ny hundelov, hvor det er lagt mer vekt på kunnskap og hensyn til hunders adferd og behov. Departementet skriver at de “håper (…) å kunne bidra til å forebygge situasjoner der nåværende lov i stor utstrekning har hatt avlivning av hund som virkemiddel”.

Det er også positivt at lovens § 1 har fått følgende tillegg: “Hunder skal behandles og bli ivaretatt på en slik måte som overensstemmer med og tar hensyn til deres natur.” Det signaliserer at loven skal være en lov for både hundene og samfunnet – ikke en lov mot hundene, slik vi har hatt i så alt for lang tid. 

Lovforslaget har klarere definisjoner av mange viktige begreper, begrepet “utrygghetsfølelse” som grunnlag for avliving er tatt vekk, det skal tas hensyn til om hunden har veterinærmedisinske problemer ved vurdering av hendelser, og det er lagt inn flere opptrappende virkemidler mot eier, slik at ikke avliving skal brukes som førstevalg. Det er også tilført et kompetansekrav for eier. 

Forslag om å prioritere ny hundelov kom fra Venstre i Stortinget, etter bl.a. møter med NOAH. Fremskrittspartiet FrP og Miljøpartiet De Grønne – MDG har også gjentatte ganger fremmet behovet for en ny lov – ikke minst på NOAH-markeringer. Ansvarlig for utkastet som nå er kommet, er landbruksministeren fra KrF Kristelig Folkeparti

NOAH vil gjennomgå lovforslaget nøye, da det fortsatt er punkter som må forbedres. Men alt i alt ser dette ut til å være et forslag som har tatt inn over seg at kunnskap og hensyn til hunden må inn i loven.”