IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Sad dog
Det er ofte vanskelig både for hunder og mennesker når hunden tas vekk fra flokken sin.

Hva skjer med hunden ved skilsmisse?

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

I følge lovverket er kjæledyr løsøre, akkurat som ethvert møbel. I verste fall kan det kreves at kjæledyret selges og at pengene fordeles mellom de to partene. 

Hvis dyret allerede var den juridiske eiendelen til en av dem, det vil si at de hadde dyret med seg inn i forholdet, vil de ha rett til å beholde kjæledyret.

Det er over 600.000 hunder i Norge og opp mot 1,5 millioner mennesker er involvert i hund – i all hovedsak via familiesituasjonen. Selv om loven ser på hunden som en gjenstand, er den som oftest ikke slik å betrakte for familiene. Det er mye følelser bak en slik avgjørelse dersom det skulle oppstå et samlivsbrudd eller en skilsmisse. Hunden er ofte som et barn i familien.

Dersom en person har med seg hunden inn i forholdet og den beviselig er hans/hennes, er eierfoholdet klart. Dersom hunden er anskaffet under samlivet er det annerledes og kan by på problemer.

I Norge kan en av ektefellene kreve separasjon og påfølgende skilsmisse uten å ha noe spesiell grunn til det. Ektefellene trenger heller ikke å være enig om at de vil skilles. Ektefellene må ha vært separert i ett år før de kan søke om skilsmisse. Ektefeller som har gått fra hverandre, kan søke direkte om skilsmisse dersom det er to år siden de gikk hver til sitt. Dette må underlegges vitner som sier at det virkelig er sånn.

Det finnes forskjellige løsninger som vil gjøre at man unngår konflikt. Mange ektefeller oppretter ektepakt, noe som viser seg å være lurt ved et brudd. I denne ektepakten kan man legge inn fordeling av hunden. 

Noen finner løsninger at de har hunden annen hver uke. Andre sikrer seg omsorgen på heltid..

Dersom det skulle oppstå en konflikt, kan en slik sak gå så langt som til retten. Men før det vil man har forskjellige instanser for konfliktløsning, blant annet Konfliktrådet.

Dersom det går til retten, viser tidligere rettsavgjørelser at dommerne legger vekt på at hunden blir der hvor barna er for på den måten å minske de separasjonstraumene som ofte oppstår når mamma og pappa skiller lag. Andre momenter som økonomi, bosted som er egnet for hundehold samt økonomi til å ta vare på hunden kan spille inn ved en rettsavgjørelse. Dersom den andre part ikke er enig, kan dommen ankes.