Ikke brenn alt på St.Hans bålet.
Ikke brenn alt på St.Hans bålet.

Ikke brenn alt på St.Hans-bålet

Publisert Sist oppdatert

Ikke brenn alt på bålet. Det er ikke bare forurensende men kan også være livsfarlig.

Folk brenner de rareste ting på St. Hans-bålene sine i den tro at det er greit. Men det kan føre til en opphopning av farlige stoffer på bålplassene.

Marie Tveit Vestbøstad tok prøver fra bål i strandsonen på Huglo og Espevær i Sunnhordland for noen år siden, og prøver fra strandsone i Korsvika og Ringvebukta i Trondheim. Dette fant han:

  • Tungmetaller er grunnstoffer. De brytes dermed ikke ned. De hoper seg også opp i kroppene våre, siden kroppen har begrenset evne til å skille dem ut.
  • Høye nivåer av tungmetaller kan føre til ulike skader, avhengig av hvilke stoffer det er snakk om.
  • Både lunger, lever og nyrer er utsatt, og alzheimer, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, muskeldystrofi, allergier og kreft er satt i sammenheng med tungmetaller.

Disse prøvene ble analysert for tungmetaller. Dermed ble det mulig å finne ut hva slags avfall som ble brent og i hvilken grad de ulike bålene i strandsonen utgjorde en miljøtrussel. Det viste seg å variere veldig.

Bålene som ble undersøkt i Trondheim hadde minimale forekomster av tungmetaller. I Korsvika hadde til og med referansepunktet med prøver tatt et stykke fra bålet høyere innhold av giftstoffer enn prøvene fra bålet selv.

Men undersøkelsene av bålene i Sunnhordland viser at det har blitt brent avfall som inneholder helskadelige stoffer som blir liggende igjen i naturen i form av aske. Der finner du altså en konsentrasjon av helseskadelige stoffer som kan skilles ut i omgivelsene.

Tungmetaller er grunnstoffer. De brytes dermed ikke ned. De hoper seg også opp i kroppene våre, siden kroppen har begrenset evne til å skille dem ut.

Det er ikke mulig å si at jonsokbål generelt utgjør noen helserisiko. Alt avhenger av slags avfall som blir brent.

Men dersom folk brenner mye trykkimpregnert trevirke eller trevirke med gammel maling, kan det forekomme så høye verdier av tungmetaller i det at du frarådes å rote rundt på bålplassen etterpå.

Marie Tveit Vestbøstad. Foto: Privat

Stoffene kan også lekke videre ut i omgivelsene, men i hvilken grad er avhengig av ulike, lokale forhold. Her må flere undersøkelser til.

Høye nivåer av tungmetaller kan føre til ulike skader, avhengig av hvilke stoffer det er snakk om. Både lunger, lever og nyrer er utsatt. Alzheimer, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, muskeldystrofi, allergier og kreft er satt i sammenheng med tungmetaller.

For bålet på Espevær går Marie Tveit Vestbøstad så langt som å anbefale at aske og jord fra bålstedet og området rundt graves vekk og erstattes med ny jord. Her bør også all brenning av farlige produkter stanses om folk ønsker å bevare et rent miljø.

Det var verst på Espevær, men også på Huglo anbefaler hun å rydde opp, siden plassen brukes til friluftsaktiviteter, også av barnefamilier.

Det beste er dermed å kvitte seg med trykkimpregnert tre, restene fra den gamle hytta eller den malte båten på et avfallsdeponi isteden. Både private og bedrifter er uansett pliktige til å levere den slags til et godkjent avfallsanlegg.

Powered by Labrador CMS