Vi har blitt flinkere til å holde fartsgrensene.
Vi har blitt flinkere til å holde fartsgrensene.

Har du blitt flinkere til å respektere fartsgrensene?

Publisert

Føler du at du har blitt bedre på å respektere fartsgrensene? Da er du ikke alene. Vi har blitt mye flinkere viser en undersøkelse basert på tall fra 2021.

De siste 15 årene har det vært en markant nedgang i antallet bilister som bryter fartsgrensene. Det viser tall fra de nasjonale tellepunktene til Statens vegvesen.

– Våre målinger for 2021 viser at 60,1 prosent overholdt fartsgrensene i fjor. Det er en økning på hele 14,5 prosentpoeng siden 2006, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hun mener det er flere faktorer som har bidratt til utviklingen. Blant annet har kampanjearbeid fra Vegvesenets side gitt bilistene kunnskap om risikoen ved høye hastigheter, noe som videre har påvirket folks holdninger. Hun trekker også fram føreropplæringen, som hun sier er bedre enn før.

– I tillegg er folk redde for å bli tatt. UP har blitt mer og mer målbevisste, så det er større sjanse for å bli tatt hvis du kjører for fort.

Hun ser også en klar sammenheng mellom at flere holder fartsgrensen, og nedgangen i dødsulykker på norske veier. Fart vil ofte være årsaken til en ulykke, og til at ulykken blir mer alvorlig enn den ellers ville blitt. Undersøkelser viser at hastighet var en medvirkende årsak i fire av ti dødsulykker i 2020.Engasjerer

– Fart og fartsgrenser har alltid engasjert folk, og meningene har vært mange. Men fart handler ikke om hva vi mener eller føler. Fart er fysikk. Å forstå risiko og sannsynligheter er ikke lett, verken i trafikken eller ellers. Men sammenhengen mellom fart og ulykker er tydelig, sier Ranes.

Målingene fra Statens vegvesens nasjonale tellepunkter viser at de fleste som kjører over fartsgrensen i dag, begrenser seg til å kjøre noen få kilometer i timen for fort. 1,46 prosent lå minst 20 km/t over fartsgrensen, mens det var 0,32 prosent som lå 30 km/t over.

Ranes understreker at «litt for fort» er farligere enn mange tror. Hvis du for eksempel akkurat rekker å stoppe opp for ikke å treffe en gjenstand når du kjører i 80 km/t, vil en fart på 90 km/t føre til at du i samme situasjonen treffer gjenstanden med en fart på 50 km/t.

– Vi ønsker alle å føle oss trygge i trafikken. Både for vår egen del og dem vi er glad i. Det er gledelig at flertallet gjør det gjennom å holde fartsgrensene. Utviklingen viser at folk flest har fått et forhold til fartsgrensene, sier Ranes.

Av: NTB og Lasse Olsrud Evensen

Powered by Labrador CMS