IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet sier at han ikke kan se at det er bibelsk dekning for at rollen som vigsler skal forbeholdes menn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet sier at han ikke kan se at det er bibelsk dekning for at rollen som vigsler skal forbeholdes menn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Indremisjonsforbundet vurderer å gi kvinner vigselsrett

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

I dag er det bare menn som kan vie brudepar i trossamfunnet til Indremisjonsforbundet. Nå vil organisasjonen vurdere om det er dekning i Bibelen for praksisen.

– At rollen som vigsler skal forbeholdes menn, klarer jeg ikke å se at det er noen bibelsk dekning for. Det er mitt personlige syn, sier generalsekretær Erik Furnes til Vårt Land.

Selv mener han at et ordvalg i norsk lovgivning har «tvunget» trossamfunnet til å praktisere tjenestedelingsprinsippet lengre enn de kan begrunne ut fra Bibelen.

I lovverket er begrepet «forstandere» blitt brukt om personer som kan ha vigselsrett i trossamfunnene og i ImF er det kun menn som kan være forstandere. 

Men med den nye trossamfunnsloven ble ordet «forstandere» byttet ut med ordet «vigslere». Nå må derfor trossamfunnet ta en teologisk vurdering av om de kan stå inne for dagens praksis.

Indremisjonsforbundet ble stiftet i Bergen i 1898, men ImF Trossamfunn ble i opprettet i 2009 som et formelt tilbud til de som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til Indremisjonsforbundet (ImF). De teller i dag 1.072 medlemmer.