IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Narkosprøyte

Kirkens Bymisjon med ytt arbeidstiltak vedrørende overdosemarkering på Bjerke

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nå starter Aktivitetshuset Bjerke med gaterydding. Folk med rusbakgrunn får et arbeidstilbud og lønn på dagen, og Bjerke bydel får et renere nærmiljø. Den første arbeidsdagen er også en overdosemarkering

Det nye tilbudet «I jobb» starter med frokost for arbeidslystne deltaker tirsdag 31.august.

Det er Bjerke Aktivitetshus, som ved ettårsmerket etter oppstarten i fjor utvider tilbudet til gjester og deltakere.

– Etter oppstarten av Aktivitetshuset ser vi at det er behov for et arbeidstilbud for målgruppen. Arbeid har en stor sosial verdi for den enkelte. Vi erfarer at arbeid kan gi mindre rusbruk, bedre psykisk helse, bedre selvfølelse og mindre ensomhet, sier daglig leder Norunn Hexeberg (Kirkens Bymisjon).

På den første arbeidsdagen i det nye tiltaket vil en gruppe deltakere samles i kafeen på huset, og få utdelt koster, klyper og arbeids-traller før de legger ut på rydderunde i strøket rundt Linderud/Bjerke. Etter endt jobb kan de heve timelønn på kr 125,-

Målet er at et flertall av de faste deltakerne i det unge aktivitetshuset kan motiveres til arbeid etter oppstarten.

Hvite sko på Verdens overdose-dag.

Oppstarten av «I jobb» på Bjerke faller også sammen med Verdens overdosedag 31. august.

Deltakerne ved Aktivitetshuset Bjerke bruker oppstarten av sitt nye tiltak til å markere sorg og oppmerksomhet for de mange døde i rusmiljøene. Gaterydderen plasserer ut hvitmalte brukte sko rundt i lokalmiljøet, som synlige tankevekkere på overdosedagen.

Dagen har et spesielt alvor i år, fordi tallene for narkotika-relaterte dødsfall i Norge i 2020 var de høyeste siden 2001. 324 personer døde av overdose i fjor.

– Vi er redd isolasjon og ensomhet under pandemien er en av årsakene. Fellesskap og aktivitet forebygger alvorlige rushendelser og overdoser. Isolasjon og stengte tiltak øker risikoen. Derfor kan tiltak som Bjerke Aktivitetshus være livsviktig, sier Norunn Hexeberg.

Aktivitetshuset Bjerke er et samskapingsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Bjerke Bydel. Lokalene som tiltaket ligger i er utviklet som et meningsfylt møtested for personer som lever med rusutfordringer i bydel Bjerke. Oppdraget er å bidra til økt livskvalitet og glede i livet til mennesker som lever i aktiv rus. Her skal brukerne føle seg sett, bli respektert og oppleve et fellesskap og tilhørighet i eget nærmiljø.