IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Hvorfor skjønner de ikke

Hvem tenker sjøl? Hvem er redde? Hvordan skal vi stoppe faenskapet uten vaksiner og medisiner?

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Jeg tenker på Romania, Ukraina og flere land med dem. Hvor kun 20% av befolkningen er vaksinert – og hvor dødstallene og smitten er så stor at de ikke klarer å hanskes med det. Hele familier stryker med.

Og så tenker jeg på vaksinemotstanderne her hjemme – som kan lese, skrive, som ser og hører. Som likevel kommer med teorier om langtidsvirkninger, big pharma, korrupsjon, begrensing av ytringsfrihet, menneskerettigheter, Bill gates, New World Order. Som på bakgrunn av dette gjør opprør i Nederland og snart andre steder hvor myndighetene innfører nye begrensinger for å få bukt med Covid-19.

Midt oppe i alt dette, som vaksinert to ganger – og som tar den tredje dosen når den blir tilgjengelig blir JEG beskyldt for at jeg ikke tenker, at jeg ikke tar til meg alternativ informasjon, at jeg kun vaksinerer meg grunnet redsel.

La meg snu på det: hvem er det egentlig som “tenker sjøl”? Hvem er det som er redde? Hvem?

Er det ikke min menneskerett at vi har et system i et land som prøver å ta vare på borgerne sine ved å beskytte dem? Er det virkelig sånn at alle politikere og myndighetspersoner er en del av “The new world order”? At alle journalister styres av store internasjonale medieselskaper og ikke minst myndighetene?

Nei. Det er ikke sånn. Dette er ikke fasiten.

Hvordan skal vi få bukt med denne helvetes pandemien hvis vi ikke forsøker å utvikle vaksiner og medisiner så raskt som overhodet mulig? Hvilke andre muligheter har vi?

De som ikke tar vaksinene er våre samfunns snyltere. De snylter på at vi andre forsøker å gjøre så godt vi kan for å stoppe faenskapet – men det er vi som blir kalt dumme og uvitende. At de uvaksinerte er de som dør, i all hovedsak bringer smitten videre, ja, det benektes på det sterkeste til tross for overveldende dokumentasjon.

Unnskyldningen er: dokumentasjonen er fabrikkert…

Huttemegtu for en gjeng.