I hjertet av Tafjordfjella ligger ei bitte lita hytte godt gjemt under en berghammer som stuper ned i et vann. Dette er hytta hvor motstandsmennene Joachim Rønneberg, Birger Strømsheim og Olav Aarsæther bodde deler av det siste krigsåret.
I hjertet av Tafjordfjella ligger ei bitte lita hytte godt gjemt under en berghammer som stuper ned i et vann. Dette er hytta hvor motstandsmennene Joachim Rønneberg, Birger Strømsheim og Olav Aarsæther bodde deler av det siste krigsåret.

Ny vandrerute i Tafjordfjella i motstandsfolks fotspor

Publisert Sist oppdatert

Ny vandrerute for fjellfolket baserer seg på bevegelsene til norske motstandmenns bevegelser for å unngå nazistene under 2.verdenskrig. Nå åpnes en ny DNT-rute i Tafjordfjellene.

Mot slutten av 2. verdenskrig lå tre menn i skjul i Tafjordfjella i nærmere et år for å gjennomføre en større sabotasjeaksjon. Nå kan du gå i deres fotspor langs den historiske Fieldfareruta.

Fieldfare-ruta baserer seg på bevegelsene til motstandsmennene Joachim Rønneberg, Birger Strømsheim og Olav Aarsæther under siste delen av 2. verdenskrig, da de skulle utføre en sabotasje-operasjon mot tyskernes kommunikasjonslinjer i Romsdalen.

- Dette er en fantastisk tur gjennom et utrolig spennende område for alle som er interessert i krigshistorie. Historien til motstandsmennene som bodde her og den unike Fieldfarehytta under den bratte bergskrenten er gir turen en ekstra dimensjon, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

Langs ruta kan man oppleve både historien fra motstandskampene under andre verdenskrig, og den vakre naturen i Tafjordfjella.
Langs ruta kan man oppleve både historien fra motstandskampene under andre verdenskrig, og den vakre naturen i Tafjordfjella.

Viktig samarbeid

De historiske vandrerutene kombinerer kulturarv og naturopplevelser, og er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Den Norske Turistforeningen (DNT). Den 6. august åpner Fieldfare-ruta i Tafjordfjella, som er den 15. ruta i dette tilbudet. I september åpner også Postruta over Finnmarksvidda.  

- Historiske vandreruter er et prosjekt som vi setter stor pris på hos Riksantikvaren. Det gir mange mennesker mulighet for å få gode kulturmiljøopplevelser i naturen. Det er en glede at vi kan åpne to nye historiske vandreruter i år sammen med DNT, med Fieldfare-ruta som den første. På denne ruta får man både oppleve den viktige historien fra motstandskampene under andre verdenskrig, og den vakre naturen i Tafjordfjella, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Krigshistorie og kulturminner

Ruta går fra Zakariasvatnet i Tafjord til  Reindalseter  via Rønnebergråsa i Hulderkoppen over til  Veltdalen  og  Fieldfarehytta. I Veltdalen finnes det et lite museum over anleggsarbeidet i forbindelse med kraftutbygging på 1920-tallet. Dette museet inneholder også gjenstander brukt under Operasjon Fieldfare under andre verdenskrig. Derifra kan man velge å gå flere ruter, for eksempel til  Pyttbua ,  Vakkerstøylen eller  Torsbu , som alle ble brukt til proviantering og opphold.

Langs ruta er det også et stort antall kulturminner fra tidligere tider, boplasser, steinbuer, fangstgraver og -anlegg som er mange tusen år gamle. Det er DNT Sunnmøre som har ansvaret for hyttene og rutene i området.

- Vi er veldig glade for at det omsider er kommet en Historisk Vandrerute i vårt område, og håper det vil bidra til å bevare historien om hendelsene som fant sted i Tafjordfjella for ettertida, og at den når ut til et større publikum, sier Tone Drabløs i DNT Sunnmøre.

Åpning 6. august

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang og avdelinsdirektør hos Riksantikvaren, Elisabeth Dahle vil stå for den høytidelige åpningen, som skjer på Reindalseter den 6. august. 

I forbindelse med åpningen vil det bli arrangert en dagstur til Hulderkoppen via Rønnebergråsa, som alle kan være med på. Samtidig vil det også starte en 4 dagers  fellestur  til Veltdalen og Fieldfarehytta med retur til Reindalseter via Nedre Veltdalen.

Powered by Labrador CMS