IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

En jaktbue er like treffsikker som en rifle på 20 meter.
En jaktbue er like treffsikker som en rifle på 20 meter.

Kongsberg-drapene: Pil og bue, like treffesikker som en rifle på 20 meters avstand

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

En jaktbue, på kortere avstander opp mot 20 meter, er like treffsikker som en rifle dersom man er en øvet skytter. Det er tillatt å jakte med bue i Danmark, Finland og på Åland.

Dersom man skal jakte med pil og bue, er anbefalt avstand, dersom man skal skyte et rådyr, 20 meter. Ikke fordi man ikke treffer på lenger avstand, men fordi dyret kan bevege seg ide man trekker av. Dettre betyr at et stillestående mål kan treffes også på lengre avstander.

 En jaktbue (compound) er det våpen som krever mest individuell tilpassning og er like treffsikker som en rifle, dersom man sammenligner på våpenets praktiske skuddavstand. Den er et stille samt veldig farlig våpen i feil hender. En pil vil ofte gjennombore et menneske dersom det er direkte treff.

 Jaktspissen på pilen er ofte skarpt som et barberblad or å kutte alt den kommer i berøring med, og ikke skyve noe til side.  Knivskarp er, ifølge aktive jegere, ikke skarp nok.

Det krever regelmessig trening i realistisk jaktsti med ukjente avstander, der man skyter på modeller av det vilt man skal jakte.

I USA er det over 4 millioner buejegere, og utgjør nesten 20% av den totale jegerstand. Landets eneste permanente treningsbane for buejegere ligger i Kvinesdal.

Når ny viltlov ble innført på 1970-tallet ble det skrevet inn i lovteksten “til jakt så skal det kun brukes prosjektiler som drives av kruttladning”.

Fra offentlig hold er det bestemt at det skal settes i gang et lovarbeid med mål om å modernisere viltloven. Loven er nærmere 40 år gammel og det er behov for en bedre samordning med annet regelverk og klargjøring av nye utfordringer på området.