IKKE HELT SOM ALLE ANDRE

Woman working with computer in the office of a science laboratory
Arbeidsmiljøloven pålegger bedriften å vurdere fysisk aktivitet for arbeidstakerne på arbeidsplassen.

Loven påbyr bedrifter å vurdere tiltak om trening på arbeidsplassen

Del artikkelen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiveren å vurdere tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Men du plikter ikke å bruke tiltaket.

Siden det har gunstige effekter å trene, har dette blitt tatt i Arbeidsmiljøloven paragraf 3-4.

Arbeidsgiveren bør ha som mål å dempe de negative effektane av inaktivitet på arbeidsplassen. Mindre inaktivitet gir i seg sjølv positive helseeffekter. 

Det er opp til bedriften å vurdere kva som best reduserer inaktivitet. Loven er oppfylt dersom arbeidsgiveren kan dokumentere at fysisk aktivitet er vurdert i tilknyting til det systematiske helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet.

Det er med andre ord ikkje krav om at tiltak om fysisk aktivitet faktisk blir iverkstatt. Loven utløser bare plikt til å vurdere tiltak. Det blir altså ikke stilt krav om hvor eller på hvilken måte den fysiske aktiviteten eventuelt skal gå føre seg.

Slik lyder lovens ordlyd:

§ 3-4. Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.