2 prosent av verdens befolkning bor på steder der luftkvaliteten overskrider eksponeringsgrensene, og lite målinger blir gjort. Ny metode fra NTNU kan gjøre målingene med 5G-antenner, og dermed mye mer effektivt. Foto: Shutterstock
2 prosent av verdens befolkning bor på steder der luftkvaliteten overskrider eksponeringsgrensene, og lite målinger blir gjort. Ny metode fra NTNU kan gjøre målingene med 5G-antenner, og dermed mye mer effektivt. Foto: Shutterstock

Vil bruke 5G nettet for å overvåke lufta. NTNU-professor med mulig banebrytende løsning

Publisert

Store deler av verdens befolkning lever i områder med dårlig luftkvalitet. Ved NTNU forskes det på en løsning for å overvåke lufta på en mye mer effektiv måte.  Nå vil de ta i bruk 5G-nettet.

– Jeg utforsker et nytt overvåkningsparadigme for luftkvalitet. Dette går ut på å bruke 5G MIMO-antenner (Multiple-Input Multiple-Output), der basestasjonene har flere antenner, sier professor ved NTNU i Gjøvik, Michael Cheffena.

Luftforurensning er en av de største helsefarene i verden. Ifølge WHO dør anslagsvis sju millioner mennesker hvert år på grunn av dårlig luftkvalitet, og den påvirker helsen til langt flere.

92 prosent av verdens befolkning bor på steder der luftkvaliteten overskrider eksponeringsgrensene. Til tross for dette omfanget mener Michael Cheffena at målinger av luftforurensning er svært begrenset for store deler av verden.

Professor Michael Cheffena arbeider med å finne en mer effektiv løsning for å følge med på luftforurensning. Foto: Nina Sørlie Nilssen, NTNU 
Professor Michael Cheffena arbeider med å finne en mer effektiv løsning for å følge med på luftforurensning. Foto: Nina Sørlie Nilssen, NTNU 

Ny overvåkningsteknologi på gang

Cheffena er professor og nestleder forskning ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU i Gjøvik. I desember startet han opp et forskningsprosjekt som skal overvåke luftforurensning på en ny måte.

Forskningsprosjektet ble nylig innvilget som ett av Forskningsrådets FRIPRO-prosjekter.

– Nåværende løsninger er basert på utplassering av millioner av sensorenheter for overvåking av store områder, noe som kan være kostbart. Og på grunn av dette mangler det mange steder i verden god nok luftkvalitetsovervåkning.

Derfor mener Cheffena at det haster å få på plass en ny overvåkningsteknologi som enkelt kan implementeres for å takle den globale luftforurensningen.

Kan benytte 5G-antenner

– Ved å bruke 5G MIMO-antenner (Multiple-Input Multiple-Output), der basestasjonene har flere antenne kan vi registrere luftkvaliteten flere steder samtidig. Dette ved hjelp av materialer utplassert på de vanlige 5G-antennene vi ser i dag. Dette kan gjøre det mulig å overvåke uten å påvirke antennenes primære, trådløse funksjoner, sier professoren.

Ifølge Cheffena vil MIMO om noen år være den vanligste funksjonen for mobilnettverk.

– Hvis dette prosjektet lykkes vil det gjøre det mulig å overvåke luftkvalitet i en svært stor skala. Dette vil gjøres uten å måtte plassere ut millioner av sensorenheter, og på denne måten revolusjonere måten luftkvalitetsovervåkning utføres på.

Av Nina Sørlie Nilssen, Gemini.no

Powered by Labrador CMS