Selvforsvar mer og mer populært

Tøffe tak for å gradere seg til svart belte. Her er Roar Andre Jensen i forsvar mot stokk.
Tøffe tak for å gradere seg til svart belte. Her er Roar Andre Jensen i forsvar mot stokk.

Krav maga til selvforsvar mer og mer populært

Gir deg større sikkerhet i kritiske og farlige situasjoner

Publisert Sist oppdatert

Krav maga er en av de mest voksende kampsporter i Norge. Vel, å kalle det en kampsport blir feil siden Krav Maga, utviklet for det israelske forsvaret, er en ren selvforsvarsgren. Krav maga består av en bred kombinasjon av teknikker hentet fra boksing, savate, muay thai, wing chun, judo, jujutsu, aikido, bryting og grappling sammen med realistisk nærkamp.

Knut Brende er en av tre høyest graderte innenfor Krav Maga i Norge med sort belte 6.dan:

-Jeg er leder i Jessheim kampsportklubb og ser at Krav Maga fenger flere og flere. Vi har faste treninger to ganger i uka og har et graderingsprogram. Vi starter på Bbått belte har tre grader, brunt belte har det samme før man kommer opp på svart. Her kan man gå seks grader, eller DAN som det da heter, men det tar ti-år for å komme dit. Det tar fra et år til halvannet år mellom hver grad på blått og brunt. Å komme opp til gradering for svart-belte tar fort sju-åtte år, forteller Brende til e-tv.no.

Sist uke var det seminar gradering for Krav Maga Norge i Bjølsen-hallen i Oslo. 120 stykker møtte og hele 50 skulle gradere seg fra sort og oppover.

-Vi er veldig fornøyd med oppmøtet. Krav maga Norge har ni klubber foredelt over sør-Norge. I prinsippet er det 18 års grense for å være med på dette siden krav maga ikke har noen regler dersom man bli angrepet. Det er likevel viktig å fortelle at dette er like mye en trening i å forutsi farer, komme seg unna samt eventuelt prøve å snakke seg unna en situasjon dersom vi kommer ut for det. Å løpe er alltid det beste forsvaret, sier leder av Krav Maga Norge, John Johannessen som selv er en av de tre med svart belte 6 DAN. I

FORSVAR OG POLITI

Full innsats under seminaret når utøvere fra ni klubber møttes i Bjølsenhallen i Oslo.
Full innsats under seminaret når utøvere fra ni klubber møttes i Bjølsenhallen i Oslo.

Krav maga har blitt benyttet, og benyttes fortsatt, siden 1948 av det israelske forsvaret, både ordinære avdelinger og spesialstyrker, og etterretningsorganisasjoner som Mossad og Shin Bet. Internasjonalt benyttes varianter av krav maga av en lang rekke militære avdelinger, særlig spesialstyrker, sikkerhetsorganisasjoner og politistyrker. Også enheter i det norske forsvaret og politiet benytter varianter av Krav maga.

Systemet har blitt videreutviklet til sivilt bruk, og det er flere organisasjoner som underviser varianter av Krav maga internasjonalt.

Aril Blåka, svart belte 5 DAN, instruerer. Han kommer fra Arendal krav maga-klubb.
Aril Blåka, svart belte 5 DAN, instruerer. Han kommer fra Arendal krav maga-klubb.

GRUNNLEGGEREN

Imi Sde-Or er grunnlegger av krav maga. Imi ble født i 1910 i Budapest, Ungarn, i en jødisk familie, og vokste opp i Bratislava, Slovakia.

På midten av 1930-tallet truet antisemittiske og fascistiske opptøyer den jødiske befolkningen i Bratislava. Imi organiserte en gruppe jødiske boksere og brytere, og sammen beskyttet de jødiske bydeler mot fascistiske og antisemittiske bander, som det krydde av i Bratislava. I gatekampene fikk han dyrekjøpt erfaring med og grunnleggende forståelse for forskjellen mellom kampsporter som boksing og bryting, og voldelige gatekamper. Han begynte derfor å utvikle et system av teknikker for praktisk selvforsvar i livstruende situasjoner. Men Imi måtte flykte under krigen grunnet sitt jødiske opphav.

Da Imi kom til Palestina ble han raskt tatt opp i Israels militære organisasjon Haganah. Ledelsen i oppdaget snart Imis kampferdigheter. I 1944 begynte han å trene soldater i fysisk fostring, svømming, bryting, bruk av kniv og forsvar mot knivangrep. I denne perioden trente han også flere eliteenheter i Haganah og Palmach (forløperen til spesialstyrkene i IDF).

Robert Taasen og Rune Dalen fra Jessheim kampsportklubb.
Robert Taasen og Rune Dalen fra Jessheim kampsportklubb.

ORGANISERT KRAV MAGA I 1948

I 1948 brøt det ut krig mellom den nyopprettede staten Israel og de arabiske nabolandene. Det israelske forsvaret (IDF) ble opprettet samme år, og bestod for det meste av frivillige som nylig hadde blitt rekruttert. Det som skulle læres bort til soldatene måtte kunne læres raskt, være enkelt å beherske og effektivt i strid. Med erfaring fra og ferdigheter i nærkamp og selvforsvar ble Imi den første sjefsinstruktøren for fysisk fostring og krav maga i IDF. Han lærte bort de praktiske ferdighetene innen nærkamp som han hadde internalisert og til slutt systematisert. Han tjenestegjorde i IDF i 20 år. I løpet av denne tiden videreutviklet og forbedret han sitt unike selvforsvars- og kampsystem.

KRAV MAGA FOR SIVILE

Etter at han forlot IDF begynte Imi å tilpasse krav maga til selvforsvar for sivile. Det startet med to treningssenter i Israel, og hans nærmeste assistent, Eyal Yanilov, åpnet krav maga-skoler rundt om i verden, slik at de kunne la flere mennesker ta del i selvforsvarsmetodene, verdiene og filosofien. Uansett hvordan, hvor og hvem han underviste, la Imi alltid vekt på sine universelle prinsipper: Vis respekt for din partner, unngå utilbørlig eller uberettiget bruk av vold og makt, vær beskjeden, vis fredselskende oppførsel og overhold strengt fair play.

Knær er et viktig våpen i krav maga.
Knær er et viktig våpen i krav maga.

TEKNIKKENE

Krav maga består i all hovedsak av en gruppe enkle og intuitive teknikker mot sårbare deler av kroppen som skritt, strupe og øyne, som kan benyttes i truende situasjoner der angrepet består av for eksempel:

  • slag og spark mot kroppen.

  • Kvelning

  • Angrep med slagvåpen, kniv og skytevåpen

Teknikkene kan benyttes av begge kjønn, og det kreves ikke fysisk styrke. Prinsippet er å påføre maksimal skade på enkleste måte og minimal tid. Samtidig handler en vesentlig del av krav maga om å unngå truende og farlige situasjoner, samt de-eskalering. Det legges stor vekt på å unngå å bruke vold hvis det ikke er strengt nødvendig.

Krav maga regnes ikke som en kampsport, fordi det ikke konkurreres i krav maga, og det er ingen tradisjonelle sportselementer i systemet.

I motsetning til de fleste tradisjonelle kampsporter, foregår det en kontinuerlig utvikling av krav maga. Når nye typer trusler oppstår, blir det utviklet teknikker for å møte truslene. De senere årene har antallet som trener MMA økt kraftig. Det har ført til at Krav maga har utviklet teknikker spesielt til å forsvare seg mot og nedkjempe MMA-utøvere.

I dag er det vanlig å dele krav maga inn i en sivildel, en politidel, en militærdel, og en tredjepersons beskyttelsesdel. Forskjellen på disse er grovt sett avslutningen på teknikkene, som strekker seg fra å forlate en beseiret motstander via pågripelse og nedkjempelse, til å beskytte en tredjeperson som livvakt eller sivilist.

Dersom du ønsker å få vite mer om krav maga, gå inn på denne siden og finn din klubb.

KRAV MAGA NORGE

Powered by Labrador CMS