Barn lærer bedre og husker bedre ved å skrive for hånd kontra en digital enhet.
Barn lærer bedre og husker bedre ved å skrive for hånd kontra en digital enhet.

Lærer mer og husker bedre ved å skrive for hånd

Publisert

Ny hjerneforskning viser at også barn lærer mer og husker bedre ved bruk av håndskrift. Samtidig blir flere skoler mer og mer digitale. En europeisk undersøkelse viser at norske barn er mest online av 19 land i EU.

Professor Audrey van der Meer ved NTNU mener at det bør være nasjonale retningslinjer som sikrer barn et minimum av opplæring i håndskrift.

Det har kommet frem i flere studier at både barn og voksne lærer mer og husker bedre ved bruk av håndskrift.

Nå er det enda en studie som bekrefter det samme: For best læring og hukommelse bør man velge håndskrift fremfor tastatur

– Når man skriver handlelisten eller forelesningsnotatene for hånd, så husker man rett og slett innholdet bedre etterpå, sier Van der Meer.

Fanger opp hjernens elektrisitet

Hun og kollegene har undersøkt dette flere ganger. Først i 2017, og så i 2020.

I 2017 undersøkte hun hjerneaktiviteten hos 20 studenter. Nå har hun publisert en studie hvor hun har undersøkt hjerneaktivitet hos 12 unge voksne og 12 barn.

Det er første gang at barn har vært med i en slik studie.

Begge studiene ble gjennomført med bruk av EEG. Det vil si at deltakerne fikk på seg en hette med over 250 elektroder.

Når hjernen er aktiv produseres det elektrisitet. Sensorene i elektrodene er svært sensitive, og plukker opp den elektriske aktiviteten som skjer i hjernen.

Håndskrift gir hjernen flere knagger

En undersøkelse tok 45 minutter per person, og forskerne fikk inn 500 datapunkter per sekund.

Resultatene viste at hjernen hos både unge voksne og barn er mye mer aktiv når man skriver for hånd fremfor å skrive på tastatur.

– Bruk av penn og papir gir hjernen flere knagger for å huske. Ved å bruke håndskrift skapes det mye mer aktivitet i de sensomotoriske delene av hjernen. Gjennom å trykke pennen på papiret, se bokstavene man lager og høre lyden av å skrive så aktiveres mange sanser. Dette skaper kontakt mellom ulike deler av hjernen, og åpner hjernen opp for læring. Vi både lærer bedre, og husker bedre, sier Van der Meer.

Norske barn er mest online i EU.
Norske barn er mest online i EU.

Norske barn mest online av 19 land i EU

Hun mener at hennes og andres studier understreker viktigheten av at barn i en tidlig alder blir utfordret til å tegne og skrive, ikke minst på skolen.

Dagens digitale virkelighet er at tasting, trykking og titting er en stor del av barn og unges hverdag.

En undersøkelse av 19 land i EU viser at norske barn og unge er de som bruker mest tid online. Smarttelefonen er en kjær venn, tett fulgt av PC og nettbrett.

Undersøkelsen viser at norske barn i aldersgruppen 9-16 år bruker nær fire timer online hver dag. Det er en dobling siden 2010.

Tiden som brukes foran en skjerm på fritiden forsterkes av at flere og flere skoler blir mer og mer digitale.

Meer synes det er mye bra med digital læring, men roper et varsko for opplæring i håndskrift.

Bør være nasjonale retningslinjer

Trykking, titting og tasting. En undersøkelsen viser at norske barn i aldersgruppen 9-16 år bruker nær fire timer online hver dag. Det er en dobling siden 2010. Foto: Colourbox

– Slik utviklingen har vært de siste årene risikerer vi at en eller flere generasjoner ikke kan å skrive for hånd. Min og andres forskning viser at det vil være svært uheldig, sier Meer.

Hun mener at det bør være nasjonale retningslinjer som sikrer barn et minimum av opplæring når det gjelder håndskrift.

– Det er noen skoler i Norge som har blitt helt digitale, og som hopper over hele opplæringen i håndskrift. I Finland er de enda mer digitale enn her i Norge. Der er det få skoler som tilbyr opplæring i håndskrift i det hele tatt, sier Van der Meer.

I debatten om håndskrift eller tastatur i skolen mener enkelte lærere at tastatur skaper mindre frustrasjon hos barn. Det blir fremhevet at barna kan skrive lengre tekster tidligere, og får mer motivasjon til å skrive fordi opplevelsen av mestring kan være større med tastatur.

Viktig å være ute i all slags vær

– Det går litt saktere å skrive for hånd, men det er viktig at barn går gjennom den slitsomme fasen med å lære det. Det er den intrikate håndbevegelsen og formingen av bokstaver som er gunstig på flere måter. Hvis man bruker tastatur er det akkurat den samme bevegelsen som brukes for hver bokstav. Når man skriver for hånd må man styre motorikken og sansene. Det er viktig å sette hjernen i en tilstand for læring så ofte som mulig. Jeg ville ha brukt tastatur for å skrive et essay, men jeg ville ha brukt håndskrift under forelesning, sier Van der Meer.

Håndskrift utfordrer hjernen slik også mange andre opplevelser og aktiviteter gjør.

– Hjernen har utviklet seg gjennom tusenvis av år. Den har utviklet seg for å kunne handle og styre hensiktsmessig atferd. For at hjernen skal utvikle seg best mulig må vi bruke den til det den er best på. Da må vi leve det ekte livet. Vi må bruke alle sansene våre, være ute, oppleve all slags vær og møte andre mennesker. Hvis vi ikke utfordrer hjernen vår, oppnår den ikke sitt fulle potensial. Det kan igjen gå utover skoleprestasjoner, sier Van der Meer.

Powered by Labrador CMS