2022 ble rekordår for ferdigstilling av nye hytter

Men færre startet å bygge

Aldri har så mange hytter blitt fullført i løpet av et år som i 2022. Nye tall fra SSB viser at 2022 ble et rekordår for hyttebygging, økte priser og rentehevinger til tross. Men tallene er misvisende. Faktum er at i 2022 ble det satt i gang 24% færre hyttebygginger enn året før.

Ferske fra SSB tall viser at rekordmange hyttene ble ferdigstilt i 2022 etter at det i 2021 ble igangsatt rekordmange hytter. Hele 6690 nye fritidsboliger sto klare for ferske hytteeiere i 2022. Det tilsvarer en økning på 26 prosent fra 2021.

Prisene påvirker negativt

Samtidig ser vi at økte priser påvirket byggeaktiviteten ved en nedgang i antall igangsatte hytter. Kun 5676 fritidsboliger ble igangsatt i 2022, noe som er en nedgang på hele 24 prosent. Dette vil igjen ha en del å si for hvor mange hytter som blir ferdigstilt i løpet av dette året 2023.

-De siste årene har resultert i en ekstrem byggeaktivitet av fritidsboliger. Vi mener å kunne se at byggeaktiviteten flater ut, men fortsatt er det store prosjekter som er igangsatt og som vil bli ferdigstilt i 2023. Det blir interessant å følge med utviklingen og se hva som skjer når regjeringen strammer inn tøylene, sier leder i Norges Hytteforbund Trond G. Hagen i en kommentar.

Rekordår etter rekordår

Antall igangsettelser er en god indikator på temperaturen i nybyggmarkedet. Andreas Jebsen i markedsplassen Byggstart.no følger markedet tett.

Fallende hyttepriser og økende utgifter kan gjøre at prosjekter som har fått igangsettingstillatelse settes på vent, og ikke bygges likevel, forklarer Jebsen.

- Fasiten får vi ikke før senere, men mye tilsier at mange hytteutbyggere nå ser an markedet før de setter spaden i jorda, avslutter Jebsen.

I 2021 økte antall igangsettinger med hele 40 prosent sammenlignet med 2020. I 2022 falt antall igangsettingstillatelser med 24 prosent. I 2022 ble det gitt kun 5676 igangsettingstillatelser, som tilsvarer en nedgang på 24 prosent mot 2021.

Mindre penger og korona

2020 og 2021 ble hardt rammet av korona- og reiserestriksjoner, som skapte en hytterenessanse. I 2022 var det slutt på koronarestriksjoner, og hyttelivet måtte igjen konkurrere med et aktivt uteliv og utenlandsreiser. 2022 ble også sterkt preget av rentehevinger og prisøkninger.

Nesbyen ferdigstilte flest fritidsbygninger i løpet av 2022, mens Trysil ga ut flest igangsettingstillatelser. Disse kommunene ferdigstilte flest fritidsbygninger

1. Nesbyen - 197

2. Ringsaker - 186

3. Oppdal - 178

4. Vinje - 177

5. Flå - 165


Powered by Labrador CMS