Svært få har nå tiltro til regjering og politikere.
Svært få har nå tiltro til regjering og politikere.

ALARM: Svært få har tiltro til politikerne

Publisert Sist oppdatert

NAFs spørreundersøkelse om troen på at drivstoffprisene vil bli lavere, er alarmerende,. Nesten ingen tror nemlig på at regjeringen og politikerne vil gjøre noe med at alt blir dyrere. Folk er generelt bekymret, forteller NAF.

Langt over halvparten av oss er bekymret for økte priser på mat, strøm og drivstoff. Nesten ingen tror på at regjeringen vil gjøre noe med drivstoffprisene. - Det bør lyse en varsellampe i regjeringskontorene når folk mister troen på politikerne, sier NAF.

Over halvparten av nordmenn er bekymret for drivstoffprisene, viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for medlemsorganisasjonen NAF. I tillegg svarer nær to av tre at de er bekymret for de høye matprisene, og en like stor andel er bekymret for strømprisene.

- Svært mange er urolige nå. Drivstoffprisene har vært ute av kontroll siden i vinter. Nå baller bekymringene på seg, når matvarepriser, drivstoffpriser, strømpriser og renta stiger samtidig, sier myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland.

Undersøkelsen er gjennomført i juli av Norstat, og 1000 personer har svart på den landsrepresentative undersøkelsen.

Bør lyse en varsellampe i regjeringskontorene

Myndighetene må gjøre noe med de høye drivstoffprisene mener 63 prosent - nesten to av tre nodmenn. Samtidig er det bare seks prosent som har tro på at myndighetene kommer til å gjøre noe med drivstoffprisene. Tre av fire, 73 prosent, tror ikke de kommer til å gjøre noe.

- Svært mange er bekymret nå, samtidig er det svært få som har tro på regjeringens handlekraft. Det er ikke bare overraskende, det er urovekkende. Det bør lyse en varsellampe i regjeringslokalene nå, sier Braadland.

- Disse tallene må få regjeringen til å våkne. Folks tillit til at regjeringen kan skape trygghet for folks økonomi er tynnslitt, sier Braadland. - Vi mener kutt i avgiftene på drivstoff og støtteordninger til bilistene, etter modell fra Sverige, er langt på overtid.

Bakgrunn

Tabellen under viser andelen som svarer «mye» eller «svært mye» på fire spørsmål om "hvor bekymret er du for...". Øvrige alterativer var «svært lite», «lite» og «vet ikke/ingen mening».

"Hvor bekymret er du for..."

Andel som svarer "mye" eller "svært mye"

Økte renter

44 %

Økte matpriser

63 %

Økt strømpriser

63 %

Økte drivstoffpriser

54 %

Undersøkelsen er utført av Norstat for NAF, juli 2022

Powered by Labrador CMS