El-bil er mye billigere å eie enn en fosilbil

Publisert Sist oppdatert

El-biler er mye billigere å eie enn fosilbiler.Hvor mye en bil taper seg i verdi er med i beregningen. Derfor vurderes ikke alt utifra drivstoff type. fosilt eller elektristet.

En analyse viser nemlig at elbiler er langt billigere å eie enn en tilsvarende bil som går på fossilt drivstoff.

Hvert år lager Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) analysen «Kostnader ved bilhold», der de ser på totalkostnaden ved å ha bil i en rekke forskjellige prisklasser. I år viser beregningene at bilhold har blitt dyrere sammenlignet med i fjor. Årsakene er selvsagt økte drivstoffpriser og høyere renter, men i tillegg har også de øvrige kostnadene økt.

Et viktig elementet i analysen er at OFV sammenligner kostnadene ved å eie bensinbiler, dieselbiler, ladehybrider og elbiler. Konklusjonen er entydig: Elbilen er klart billigst å eie i alle prissegmenter.

– Kjøper du for eksempel en ny elbil til 450.000 kroner og kjører 15.000 kilometer i året, er kostnadene nesten 18.000 kroner lavere i året enn for en bensinbil til samme pris, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV i en pressemelding.

VERDITAP ER UTSLAGSGIVENDE

OFV deler bilene opp i en rekke prisnivåer fra 300.000 kroner til 1,5 millioner kroner. Med i beregningene er blant annet verditap og kostnader til drivstoff, renter, forsikring og service.

Den klart største kostnaden er bilens verditap. Av de totale kostnadene i OFVs regneeksempler utgjør verditapet fra 33 til 58 prosent. Og tapet stiger i takt med bilens nybilpris.

– Etter avskrivning og renter av bundet kapital, følger drivstoff og forsikring som de største kostnadene. For elbiler er imidlertid kostnadene til vedlikehold, service og reparasjoner ofte større enn kostnaden til elektrisitet, avhengig av kjørelengde, sier Jan Petter Røssevold.

Powered by Labrador CMS