Å våkne en morgen i telt, kan være helt nydelig. Men har du lov å telte der?
Å våkne en morgen i telt, kan være helt nydelig. Men har du lov å telte der?

Følg loven når du setter opp telt

Publisert Sist oppdatert

Trodde du kanskje at du kunne sette opp telt hvor som helst? Ja, du har nesten rett, men det er noen regler som må følges. Mye er regulert av friluftsloven.

Da friluftsloven kom i 1957 ble det å telte for første gang lovregulert. I følge lovens paragraf 9(ni) kan du ikke slå opp telt nærmere enn 150 meter fra bebodd hytte eller hus. Skal du telte lengre enn to døgn må du spørre grunneieren. Det lønner seg å sjekke lokale regler siden de kan være noe strengere. Enkelte friluftsområder kan ha forbud mot telting utenfor anviste plasser men dette er som regel skiltet lokalt.

Bare teltong kan gi deg slike opplevelser.
Bare teltong kan gi deg slike opplevelser.

Det er forskjell på telting i inn og utmark. I innmark kreves det alltid tillatelse fra grunneieren. Her definerer man innmark først og fremst som dyrket mark eller sonen rundt hus og bebodde bygninger. Da er det lettere i høyfjeller hvor du stort sett kan bo lengre uten samtykke dog med det forbehold at det ikke medfører skade eller ulempe for andre.

Med friluftsloven som med andre lover er det spesielle unntak blant annet at det ikke er tillatt å telte dersom der er til skade for ungskog.

Powered by Labrador CMS