Med eldre biler som går på bensin eller diesel, kjører folk mye mindre grunnet de høye drivstoff-prisene.
Med eldre biler som går på bensin eller diesel, kjører folk mye mindre grunnet de høye drivstoff-prisene.

Høye drivstoffpriser skaper forskjeller

De rike har råd til el-bil

Publisert

De med lave inntekter må kjøre biler som går på bensin eller diesel - og må redusere kjøringen grunnet de høye drivstoffprisene. De med høye inntekter har råd til el-bil. Prisene skaper store forskjeller på folk. NAF liker ikke utviklingen.

De med høyest inntekt planlegger å gå over til elbil, mens lavinntektsgruppene må kjøre mindre, viser tall Norstat har hentet inn for NAF. - De høye drivstoffprisene forsterker forskjellene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

34% kjører mindre enn før

Én av tre (34 prosent) svarer at de kjører mindre enn før på grunn av de høye drivstoffprisene, viser en landsrepresentativ undersøkelse gjort blant bileiere. Andelen er størst i gruppene med lav inntekt. I de tre laveste inntektsgruppene er det mellom 40 og 45 prosent som har kuttet ned på kjøringen, mens i gruppene med inntekt fra 600 000 og oppover er mellom 21 og 14 prosent som svarer det samme.

Blant de med de laveste inntektene, er det også færrest som oppgir at de har bestemt seg for å gå over til elbil.

- For mange er en elbil rett og slett ikke innen rekkevidde, selv om de gjerne skulle byttet. De med lavest inntekter er mindre grad sikre på at de får byttet til elbil. Fordi de høye prisene på bensin og diesel skaper press i økonomien, blir det enda mindre handlingsrom til å ta kostnaden ved å kjøpe ny bil, sier Handagard.

Avgiftskutt kan hjelpe

Overgang til elbil betyr for mange kjøp av nybil, selv om det kommer stadig flere brukte elbiler på markedet.

- Det er flere grep som kan tas for å hjelpe folk gjennom denne skvisen. Ett grep er å komme bensin- og dieselbilistene i møte med støtteordninger eller kutt i drivstoffavgiftene. Et annet grep er å skrote avgifter som gjør det dyrere å kjøpe brukt elbil. Vi mener omregistreringsavgiften på brukte elbiler er en slik avgift som bør fjernes, sier Handagard.

Høyere inntekt, høyere elbilandel

På landsbasis svarer én av fire (26 prosent) at de har bestemt seg for, eller vurderer å bytte til elbil. Blant de med inntekter over 700 000 kroner i året, er andelen betydelig høyere; 34 prosent blant de med inntekter fra 700 000 og opp til 1 million i året, og 37 prosent blant de med de høyeste inntektene (over 1 million).

- Fra før vet vi at det er flere som eier elbil i gruppene med høyere inntekt. Vi frykter at det blir enda vanskeligere for folk å bytte til en bil som er billigere i drift og med lavere utslipp med de ukontrollerte energiprisene vi nå ser. Det haster å få på plass tiltak mot de høye drivstoffprisene, sier Handagard.

Bakgrunn:

Undersøkelse utført av Nortstat for NAF, 8.-20.juni 2022. 1103 personer som eier/disponerer bil har besvart undersøkelsen, som er landsrepresentativt vektet. Inntekt er oppgitt som personlig inntekt før skatt.

Powered by Labrador CMS