Det er innsatsen som teller, og alle kan gjøre en innsats, uavhengig av hvor god eller flink du er.
Det er innsatsen som teller, og alle kan gjøre en innsats, uavhengig av hvor god eller flink du er.

Innsatsen som teller. Motivasjon ikke avgjørende for å trene

Forståelsen av å være aktiv hjelper på helsa her og nå

Publisert Sist oppdatert

Det er innsatsen som teller, og alle kan gjøre en innsats, uavhengig av hvor god eller flink du er. Motivasjon er ikke det avgjørende for å bedre den fysiske helsen hos yngre, men forståelsen av at det å være aktiv hjelper på helsa her og nå, både fysisk og psykisk.

Tre av fire norske ungdommer er for lite fysisk aktive. Nå skal forskere ved NTNU utvikle en digital plattform som kroppsøvingslærere kan bruke for å motivere elever i videregående skole til å røre seg mer.

Det finnes allerede en mengde trenings-apper på markedet, men mange av dem er bygget på en gammeldags forståelse av motivasjon, der belønning og prestasjoner står sentralt. Du samler for eksempel poeng for hver treningsøkt som registreres, og du kan sammenligne deg med andre som bruker den samme appen. Dette er gjerne folk som er opptatt av prestasjoner.

Forskning viser derimot at dette ikke får folk flest opp av sofaen. Det må andre grep til for å gi oss troen på at vi selv har utbytte av fysisk aktivitet.

– Hvis belønning, prestasjoner eller frykten for å bli syk hadde motivert oss til å trene, hadde ikke mangel på aktivitet vært et samfunnsproblem. Det er den umiddelbare egenverdien i trening som må løftes fram, sier prosjektleder Frode Stenseng, som er professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU.

Det er innsatsen som teller, og alle kan gjøre en innsats, uavhengig av hvor god eller flink du er.

– Folk må forstå at det å være aktiv hjelper på helsa her og nå, både fysisk og psykisk – og at det gjelder for deg også, selv om du kanskje ikke selv har kjent på det tidligere, forklarer han.

Det er innsatsen som teller, ikke nødvendingvis motviasjonen.
Det er innsatsen som teller, ikke nødvendingvis motviasjonen.

Alle kan gjøre en innsats

Det nye forskningsprosjektet baserer seg på psykologisk forskning på motivasjon, læring og endring. Et growth mindset er en måte å tenke på som tilrettelegger for utvikling på ulike områder.

Her er det arbeidet man legger ned for å oppnå noe, som betyr noe – ikke for eksempel talent eller ferdigheter. Det er innsatsen som teller, og alle kan gjøre en innsats, uavhengig av hvor god eller flink du er.

Dette står i motsetning til fixed mindset, der noe stabilt og iboende brukes til å forklare resultater eller prestasjoner. En elev får toppkarakter i matte fordi hun har talent for faget, ikke fordi hun har jobbet hardt. En slik tankegang speiler ikke troen på at alle kan endre seg.

– Det handler altså om innstillingen du har til fysisk aktivitet. Vi vil pakke innhold som promoterer growth mindset inn i en app. Vi tror at denne tenkemåten har mye å si for troen på at du selv har utbytte av å være aktiv, forteller Stenseng.

Han viser til at mange familier er for stillesittende og mangler tradisjoner eller en kultur for fysisk aktivitet.

Vi vil pakke innhold som promoterer growth mindset inn i en app.

Det er ikke så lett å se eller tro på at du selv kan legge ned litt innsats og raskt oppleve en positiv virkning, hvis du aldri har erfart det selv og kanskje tenker at du ikke har anlegg for trening.

Skal testes på elever

Gjennom prosjektet samarbeider forskerne med Trøndelag fylkeskommune og det norske selskapet MyWorkout, som lager teknologi basert på forskning om trening som medisin.

MyWorkout har allerede en app på det internasjonale markedet med 120 000 brukere. Det er teknologien bak denne appen som skal fylles med nytt forskningsbasert innhold rettet mot ungdom.

Elever ved to videregående skoler i Trøndelag skal prøve ut appen i en studie, der to grupper sammenlignes med hverandre. Forskerne kommer til å jobbe tett sammen med kroppsøvingslærerne på skolene.

– Vi skal treffe ungdommene der de er – på skjerm. Men lærerne er bindeleddet mot elevene, og vi håper å få dem med på tankene vi har om hva som fremmer sunn motivasjon og positive holdninger til trening.

– Vi vil jo at ungdommene skal komme i bedre form, men de fleste 17-åringer motiveres ikke av å tenke at de skal redusere risikoen for hjerteinfarkt når de trener. Derfor vil vi ha en tilnærming som er vinklet mer mot de psykologiske effektene av trening, sier Stenseng.

Appen vil gjennom påminnelser, tekst og bilder få elevene til å reflektere over egen motivasjon og hvor godt det er å bruke kroppen – selv om treningen ikke alltid er så hard.

En del av dette innholdet er allerede testet ut i en tidligere studie, som viste at positive følelser til trening kunne økes gjennom målrettede Instagram-innlegg. Å trene sammen med andre kan for eksempel gi samhørighet, og trening kan også bidra til mestring og egenutvikling.

I tillegg til appen, vil lærerne få et styringsverktøy som gjør det mulig å følge med på aktiviteten blant elevene og følge deres utvikling, slik at den digitale plattformen kan gjøres til en del av pensum i kroppsøvingsfaget.

– Hvis dette fungerer for ungdom, kan det fungere for andre grupper også, legger Stenseng til.

Forskningsprosjektet mottok nettopp 12,8 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet bærer tittelen “YourMove! Co-Developing an App-Centered Motivation Programme for Physical Activity Education in Norwegian High-Schools (VGS)” og skal gå over fire år.

Powered by Labrador CMS