Jenter får ikke mi dre kropsfett av økt fysisk aktivitet.
Jenter får ikke mi dre kropsfett av økt fysisk aktivitet.

Jenter blir ikke tynnere av økt fysisk aktivitet. For gutter er det annerledes

Publisert Sist oppdatert

Trodde du at hvis ei jente øker den fysiske aktiviteten, blir hun tynnere, mister hun kropsfett? Vel, slik er det nødvendigvis ikke. Men for gutter kan det være annerledes. Ny forskning viser overraskende resultater på akkurat disse temaene.

Jenter får ikke mindre kroppsfett av å være mer fysisk aktive. Hvor runde de er har heller ikke betydning for hvor aktive de er. Men for gutter finner forskerne sammenhenger.

Å være fysisk aktiv har store helsegevinster. Men aktiviteten påvirker gutter og jenter ulikt. Ny forskning har undersøkt sammenhengen mellom kroppsfett og fysisk aktivitet hos barn.

– Vi så på sammenhengen mellom objektivt målt fysisk aktivitet og andel kroppsfett hos jenter og gutter, sier Silje Steinsbekk, professor ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Forskerne målte ikke vekt og høyde, men kroppens sammensetning. De stilte spørsmålene:

Fører økt fysisk aktivitet til lavere andel kroppsfett over tid? Eller er det kanskje omvendt, at de som får mer kroppsfett over tid blir mindre fysisk aktive

Kroppsfett og fysisk aktivitet henger ikke sammen hos jenter

Forskerne undersøkte barna annethvert år fra de var 6 til de var 14 år gamle. De fant altså at aktivitetsnivået påvirker kjønnene ulikt.

– For jenter fant vi ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet og mengden kroppsfett. Økt fysisk aktivitet førte ikke til mindre kroppsfett hos jentene, og kroppsfett hadde ikke betydning for endring i fysisk aktivitet, sier tidligere stipendiat og førsteforfatter Tonje Zahl-Thanem.

Jenter er like aktive, uavhengig av kroppsfett. Men gutter med mer kroppsfett sitter mer stille og er mindre fysisk aktive. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Men for gutter er det annerledes. Mengden kroppsfett påvirker den fysiske aktiviteten.

Mer kroppsfett hos gutter gir mindre fysisk aktivitet

– Økt kroppsfett hos gutter førte til mindre fysisk aktivitet to år senere, både da de var 8, 10, og 12 år gamle år gamle, sier Zahl-Thanem.

Med ett unntak hadde økt fysisk aktivitet ikke betydning for endring i kroppsfett.

– Vi fant at gutter som er mer fysisk aktive når de er 12 år, har lavere andel av kroppsfett når de er 14. Dette gjaldt ikke på tidligere tidspunkt i utviklingen, sier Steinsbekk.

Flere mulige årsaker til ulikheter mellom kjønn

Studien har ikke undersøkt hvorfor det er slik, men forskerne viser til at store kropper er tyngre å trene med, noe som kan forklare hvorfor gutter som øker i kroppsfett blir mindre aktive over tid. Men hvorfor gjelder ikke dette for jentene?

– Her kan vi bare spekulere, men gutter er generelt mer fysisk aktive enn jenter, de har derfor mer å gå på når det gjelder å redusere aktiviteten, sier Steinsbekk.

Videre vet vi at barn med store kropper er mindre tilfredse med kroppene sine, og kroppsmisnøye henger sammen med mindre fysisk aktivitet hos gutter, men ikke jenter.

– Gutters fysiske aktivitet er nok enda mer konkurransepreget enn jenters, og økt kroppsfett gjør det vanskeligere å lykkes. Begge disse forholdene kan bidra til å forklare hvorfor økt kroppsfett fører til mindre fysisk aktivitet hos guttene, men ikke jentene, sier professor Lars Wichstrøm fra Institutt for psykologi, som også er medforfatter av studien.

Kanskje er det også slik at jentene er mer tilbøyelige til å opprettholde fysisk aktivitet når andelen kroppsfett øker fordi det er mer oppmerksomhet rundt jenters kropp og utseende.

Kroppsfett påvirker stillesitting hos gutter

Forskerne undersøkte også sammenhengen mellom inaktivitet eller stillesitting og kroppsfett. På samme måte som de objektivt målte fysisk aktivitet, målte de også hvor lenge deltakerne var i stillesittende aktivitet i løpet av en dag.

– Resultatene viser at gutter som har en økning i andelen kroppsfett hadde en tilsvarende økning i stillesittende aktivitet to år senere. Dette gjelder gjennom hele perioden, det vil si fra de er 6 til de er 14 år.

Gutter som øker andelen kroppsfett sitter altså mer stille.

Men for jentene var det heller ikke her noen sammenheng. Andelen kroppsfett betydde ingenting for hvor inaktive de var over tid, og de ble ikke mer inaktive av å få mer kroppsfett.

– I sum er det altså sammenheng mellom fysisk aktivitet, stillesitting og fettprosent hos gutter, men ikke hos jenter, fastslår professor Steinsbekk.

Tidlig trygg i Trondheim

Forskerne brukte tall fra prosjektet Tidlig trygg i Trondheim. De har fulgt nesten 1000 barn annethvert år siden de var 4 år gamle. Deltakerne er nå 18 år og den åttende undersøkelsen er i gang.

Forskergruppen brukte i denne studien data fra deltakerne var 6, 8, 10, 12, og 14 år gamle, altså på fem ulike tidspunkt. Tidlig Trygg i Trondheim har gitt datagrunnlag for en rekke undersøkelser om barns utvikling og helse.

Powered by Labrador CMS