Dystre spådommer for befolkningsveksten i Norge. Om 30 år vil det dø flere enn det fødes.
Dystre spådommer for befolkningsveksten i Norge. Om 30 år vil det dø flere enn det fødes.

Om 30 år vil det dø flere enn det fødes i Norge

Befolkningsutviklingen framover vil preges av lavere folkevekst og stadig eldre befolkning ifølge SSB. Om under 30 år vil det dø flere enn det fødes i Norge.

Tallene fra SSBs nye nasjonale befolkningsframskrivninger viser at Norges befolkning kommer til å vokse mindre fremover. Norges befolkning er i dag 5,4 millioner.

I 2060 vil befolkningen vokse til 6,1 millioner før vi blir 6,2 millioner i 2100.

Ettersom det dør flere enn det fødes i Norge ved 2050, er det innvandring som kommer til å bidra til befolkningsvekst i fremtiden.

Venter at flere vil dø

– Ved 2050 venter vi at det årlig vil dø flere enn det fødes, og da vil innvandringen alene bidra til at vi fortsatt får folkevekst, sier demograf Ane Tømmerås i SSB i en pressemelding.

Befolkningsvekst avhenger av at det enten fødes flere enn det dør, eller at det er flere som innvandrer enn utvandrer.

Høy nettoinnvandring, altså antall innvandrere minus antall utvandrere, har gjennom 2010-tallet bidratt til høy befolkningsvekst. I samme periode har fødselsoverskuddet, som betyr antall fødte minus antall døde, stadig bidratt mindre.

Lavere innvandring på sikt

– Vi forventer at innvandring vil fortsette å være den sterkeste driveren til befolkningsvekst i Norge framover, men veksten vil ikke bli like høy som den har vært til nå. Det er fordi vi også venter noe lavere innvandring på sikt, sier Tømmerås.

SSB sine fremskrivninger legger til grunn noe økning i nettoinnvandringen til Norge de neste årene.

De tror dette hovedsakelig skyldes krigen i Ukraina og at nettoinnvandringen deretter vil synke til en langsiktig trend på rundt 11–12.000 årlig.

NTB

Powered by Labrador CMS