Denne rasen kan det ikke lenger avles på i Norge. cavalier king charles.
Denne rasen kan det ikke lenger avles på i Norge. cavalier king charles.

Rettssak endte med avlsforbud av hunderase

Langmansrettens dom: Tvist mellom hundeorganisasjon og Dyrebeskyttelsen endte med forbud mot avl

Publisert

Dyrebeskyttelsen anmeldte både norsk kennelklubb og oppdrettere for brudd på dyrevernsloven, i første omgang for rasene engelsk bulldog og cavalier king charles. Borgarting lagmannsrett delvis opprettholder og delvis frifinner partene som i Oslo tingrett ble dømt. Tingretten forbød oppdrett av begge hunderasene engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel etter at den hadde slått fast at oppdrettet, slik det foregår i dag, skjer i strid med dyrevernloven. NKK jubler ikke og mener dommen inneholder mange feil.

Avl av rasen engelsk bulldog er ikke er i strid med Dyrevelferdslovens paragraf 25, men forkaster anken når det kommer til cavalier king charles spaniel, som betyr at tingrettens dom blir stående.

Glade for frifinnelsen

Selv om NKK er glade for frifinnelsen av alle forhold som gjelder rasen engelsk bulldog, mener NKKs leder Tom Øystein Martinsen at dommen skaper mye usikkerhet og uklarhet.

Norsk Kennel Klub er skuffet over dommen i Borgarting lagmannsrett, og mener den griper inn i forvaltningens myndighetsområde på en svært uheldig måte.

Fortsatt er det mange spørsmål som reises vedrørende Cavalier King Charles oppdrettet: -Hunder registrert i Norsk Kennel Klub er chipmerket og kan identifiseres, men hva med alle andre, lignende uregistrerte/udokumenterte hundene? Er det bare de tre domfelte oppdretterne som forbys å avle, eller gjelder det alle som eier en variant av slik hund?

Hundeavlen må styres på individnivå, ikke rasenivå.

Mens Dyrebeskyttelsen jubler over delvist medhold, er NKK undrende til domsavgjørelsen. De mener at å forby avl på så vel friske som syke hunder bare fordi de kan sies å være av én bestemt rase, er ingen «seier for dyrevelferden».

- Dette kan også bety at alt de gode arbeidet som har vært gjort for å forbedre disse hundenes helse, og som fortsatt foregår, vil være forgjeves. Det er ingen grunn til å tro at raseklubben ser noen hensikt i å fortsette dette arbeidet om de ikke får avle videre i fremtiden. Da er alt bortkastet, og den internasjonale populasjonen får heller ikke nyte godt av det, sier han.

Forvaltningen av Dyrevelferdsloven flyttet

Det mest betenkelige med dommen mener NKK er at forvaltningen av dyrevelferdsloven nå er flyttet fra Mattilsynet og Landbruks- og Matdepartementet og ut i domstolene. Det betyr at enhver interesse- og kamporganisasjon kan saksøke både private aktører og organisasjoner og få forbudt en aktivitet de selv er imot, uten av faginstansene og forvaltningen blir hørt.

NKK: Skammelig av Dyrebeskyttelsen

- I denne saken har Dyrebeskyttelsen saksøkt hundeoppdrettere uten at disse har gjort noe som helst galt, uten at dyrene deres har vært kontrollert og konstatert å være syke, eller at de har brutt noen regler. Likevel er de hengt ut i det offentlige rom som dyreplagere. Det er en skammelig fremgangsmåte og har vært en stor personlig belastning, sier Martinsen.

Norsk Kennel Klub har aldri benektet at det finnes helsemessige utfordringer for disse to rasene, som har vært prøvd i retten, og for andre raser – eller for den saks skyld, for hunder generelt. Derfor har NKK jobbet systematisk og vitenskapelig med kartlegging, helseundersøkelser og retningslinjer for å utvikle mest mulig sunne hunder, og for å komme bort fra anatomiske trekk som gir grunnlag for usunnhet.

– Vi har høstet internasjonal anerkjennelse for vårt arbeid, og kan dokumentere fremgang i mange raser. Men vi vil aldri komme dit hen at alle hunder fødes friske og lever lange liv uten sykdom. Det vil være en umulighet, hunder er levende skapninger, understreker Tom Martinsen.

Usikkerhet for alle

At forvaltningen av Dyrevelferdsloven nå er flyttet over i domstolen, bør skape usikkerhet i alle miljøer som beskjeftiger seg med oppdrett av dyr, ikke bare hunder.

– Derfor anker vi trolig dommen til høyesterett. Vi må selvfølgelig lese den grundig først, men selve prinsippet er svært viktig, og krever en avklaring på høyeste hold, avslutter Tom Martinsen.

Domsslutning

  1. Norsk Bulldog Klubb og Lena Haugland, Liss Bodil Olsen og Jorunn Rosander frifinnes.
  2. Norsk Kennel Klub frifinnes når det gjelder avl av Engelsk Bulldog
  3. Inger pettersen, Liv-Anne Klubben og Christel Hagen frifinnes for så vidt gjelder tingrettens domsslutning punkt 2.
  4. For øvrig forkastes anken
  5. Sakskostnader idømmes ikke for noen instans.
Powered by Labrador CMS