Forskere slår fast

Forskning viser at ingen hunderaser er mer aggressive enn andre.
Forskning viser at ingen hunderaser er mer aggressive enn andre.

Ingen hunderaseR er mer aggressive enn andre

Publisert Sist oppdatert

Den svenske forskeren Elinor Karlsson sier til det svenske tidsskriftet "Forskning og Framsteg" at fremtidige hundeeiere ikke må se seg blind på de beskrivelser gjengitt om de forskjellige hunderaser vedrørende aggressivitet. Omfattende internasjonal forskning konkludere med at det hele grunner i den enkelte hunds personlighet.

Grunnlag for forskningen: 18000 hundeeiere har blitt spurt og over 2000 hunder har fått undersøkt sitt DNA. På den måten har man søkt svar på om noen raser er mer aggressive enn andre.

At hunder fra samme rase ligner utseendemessig betyr nemlig ikke at rasen er mer aggressiv en andre. Det er hundens personlighet som avgjør. Forskningen viser at en rase som er beskrevet med en spesiell god egenskap, dvs å være flink i eksempelvis lydighet, ikke nødvendigvis er slik. Individet utgjør alltid forskjellene.

Ingen spesifikke raser som er mer aggressive

-Vi kan faktisk ikke finne noen spesifikke egenskaper mellom de respektive hunderasene som gjør at noen raser skiller seg ut med utpreget aggressivitet, sier den svenske forskeren Elinor Karlsson som presiserer at hunder først og fremst er enkeltindivider.

Likevel fant forskerne ut at eksempelvis Border Collie er en av de mest lettlærte hunderasene mens Alaskian Malmut er vanskelig å trene opp. Retrievere er lite engstlige for mennesker mens Labrador er lite redde for å bli våte.

Skjønner ikke forbud mot hunderaser

På bakgrunn av at det er individet selv som er avgjørende, og ikke nedarvet aggressiv mentalitet som er årsaken, stiller forskerne seg tvilende til at enkelte hunderaser blir forbudt i flere land fordi de karakteriseres som aggressive. I Norge har vi blant annet et forbud mot kamphunden Pitbull.

Eldre hunder

En gruppe finske forskere har dog funnet ut at eldre hunder kan bli mer sinte enn yngre hunder. De slår fast at dette mest sannsynlig har med helsetilstand å gjøre fordi eldre hunder har flere vondter.

Alle som jobber med eller har hund vet at arv og miljø ofte utvikler hundens personlighet. Når forskerne nå slår en tynn strek over arv, er det grunn til å tro at miljøet og derav hundeeierne selv har en påvirkning på hundens personlighet og således påfølgende aggressivitet.

Kilder:

Forskning.no

Kathleen Morrill m.fl: «Ancestry-inclusive dog genomics challenges popular breed stereotypes», Science, 2022

Forskning&Framsteg: «Därför är inte alla labradorer snälla», 2022

Powered by Labrador CMS