Innfører moms på el-biler

Publisert Sist oppdatert

Nå kommer det mange fryktet: Merverdigavgift innføres på el-biler. Ap, Sp og SV øker avgiftene men kaller det en "toppmomsmodell" hvor det bare gjelder biler som koster over en halv million kroner.

Det er ett skritt nærmere målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, mener Norsk elbilforening.

– Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak, og det gir trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025, skal være nullutslippsbiler. Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Ap, Sp og SV er enige om å innføre moms for elbiler som koster mer enn 500.000 kroner. Momsen innfører kun på beløpet over denne summen, og elbilers momsfritak ut over dette skal beholdes fram til 2025.

Et slikt grep gir trygghet, mener Bu.

– Det er gledelig at når innfasing av moms på de dyreste elbilene varsles fra 2023, så slår man også fast at denne løsningen nå ligger fast fram til 2025. Det gir trygghet om hva som vil gjelde i en tid der ventelistene på mange elbil er lange, sier Christina Bu.

Powered by Labrador CMS