Mindre ryper i fjellet.
Mindre ryper i fjellet.

Mindre ryper i fjellet

Publisert

Mindre rype i fjellet i denne jaktsesongen. Variasjonene er store rundt i de forskjellige delene av Norge.

Hver høst gjøres det takseringer av rypebestandene i de ulike fjellområdene. Med dette som grunnlag er man sikret en kunnskapsbasert forvaltning av vårt viktigste småvilt. Her følger den første oversikten fra fjellstyrene over årets bestandssituasjon for rype i statsallmenningene i Sør-Norge.

- Ut fra årets takseringsdata ser det ut som det er litt lavere bestander av rype i år enn i 2021 i Sør-Norge. Det ser også ut som om rypene har fått fram færre kyllinger. Årsakene er nok mange og sammensatte. Som vanlig er variasjonen stor, også i relativt nærliggende områder, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

- Det er godt å vite at vi har en god oversikt over rypebestandene. Mange jegere vil få fine opplevelser i fjellet i høst uansett, og mange vil kunne bringe førsteklasses mat med seg hjem. Vi skal allikevel ikke ta ut mer enn produksjonen tillater, understreker informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Slik er situasjonen i Sør- og Midt-Norge:

Trøndelag

Generelt sett er bestanden i Trøndelag noe lavere enn i 2021. Det er likevel bra med fugl i mange områder. Spesielt i områder mot kysten er det en økning i forhold til i 2021. Også i de indre områdene som Snåsa og Lierne viser resultatene at det er ok med fugl, selv om man ikke har de samme tetthetene som i 2021. Klekkingen har i mange områder ikke vært optimal og tettheten også litt lavere mange steder. Noen fjellstyrer har derfor i år valg å sette ned dagskvotene noe. Generelt sett virker det som om Trøndelag har mer fugl enn mange andre områder i Sør-Norge.

Hardangervidda

Øst på Hardangervidda forvalter Øvre Numedal fjellstyre store områder. Her er det også litt færre ryper enn i 2021, men med en tetthet på ca 30 pr km2 er det fremdeles bra med ryper i fjellet. Hos Eidfjord fjellstyre er det heller magert, og man har her vedtatt å ikke selge flere kort for rypejakta 2022.

Valdres/Gausdal

Gausdal-, Torpa- og Øystre Slidre fjellstyre melder om en mager rypebestand. Her vil man nå vurdere om man skal gjennomføre jakt eller ikke. En beslutning er foreløpig ikke tatt. I Vestre Slidre ser det imidlertid litt bedre ut, og man mener bestanden er på akseptabelt nivå. Her vil man antakelig åpne for jakt, men med lave dagskvoter. Endelig beslutning er foreløpig ikke tatt.

Gudbrandsdalen

Bestanden generelt sett er noe lavere i Gudbrandsdalen enn i 2021. De fleste fjellstyrene melder om en nedgang i både kyllingproduksjon og tetthet, men det varierer en god del. Hos Dovre fjellstyre har man hatt en litt høyere kyllingproduksjon enn tidligere og hos Fron fjellstyre er det så lav bestand at fredning vurderes. Lengre øst, hos Sollia fjellstyre, har man en bestand omtrent som i 2021. Engerdal fjellstyre er et av de få fjellstyrene hvor man registrer økning både i tetthet og produksjon. Her vil fjellstyret vurdere å legge ut flere jaktkort.

Powered by Labrador CMS